Izvēlieties atrašanās vietu:

Telpu noma:

photo
Reinis Lauskis
Iznomāšanas projektu vadītājs
+371 2832 4165
reinis.lauskis@cbre.lv

Attīstītājs:

photo Vastint Latvia SIA
Zaļā iela 1, Rīga, LV-1010
info.latvia@vastint.eu
www.vastint.eu

LV

RU

EN

 

Privātuma politika

Ievads

Vastint Latvia SIA, sabiedrība, kas ir reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrēta Komercreģistrā ar Nr. 40003647511, ar juridisko adresi Rīgā, Zaļā iela 1, LV-1010, Latvija (turpmāk saukta par “Sabiedrība”, “mēs” vai “mums”) ciena Jūsu privātumu un ir apņēmusies aizsargāt to, ievērojot šo Privātuma politiku.

Sabiedrība ir pārzinis attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Privātuma politika apraksta personīgo informāciju, ko mēs ievācam no Jums vai ko Jūs mums sniedzat www.businessgarden.lv (mūsu “Mājaslapa”) un kā šādu informāciju mēs varētu izmantot vai izpaust.

Mūsu privātuma politika neattiecas uz informāciju, kas tiek ievākta trešo personu mājaslapās, kuras saite ir pieejama vai kura ir pieejama no mūsu Mājaslapas.

Lūgums uzmanīgi izlasīt zemāk norādīto informāciju, lai saprastu mūsu nostādnes un metodes saistībā ar Jūsu personīgo informāciju un kā mēs ar to apiesimies.

Informācija, ko ievācam par Jums

Mēs ievācam vairāku veidu informāciju par un no mūsu Mājaslapas lietotājiem, tajā skaitā, piemēram:

 • informācija, ko mēs ievācam, Jums pārlūkojot mūsu Mājaslapu, tajā skaitā IP adreses, sīkdatnes (cookies) un tīmekļa bāksignālus (web beacons); un
 • vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju, dokumentus un korespondences kopijas (ieskaitot Jūsu e-pasta adreses), ja Jūs sazināties ar mums.

Lietojuma informācija, IP adreses, sīkdatnes un citas tehnoloģijas

Lietojuma informācija un IP adreses. Mēs varam ievākt statistisku informāciju par mūsu Mājaslapas lietotāju ierīcēm, pārlūkošanas darbībām un modeļiem. Šāda informācija izriet no Mājaslapas apmeklējuma un pārlūkošanas no Jūsu puses, piemēram: (a) datplūsmas, logi un citi saziņas dati; (b) informācija par piekļūtajiem resursiem no Jūsu puses; un (c) informācija par Jūsu datoru un interneta pieslēgumu (piemēram, tajā skaitā Jūsu IP adresi, operētājsistēmu un pārlūkprogrammas veidu) sistēmas administrācijai.

Sīkdatnes (Cookies). Mēs varam iegūt informāciju par vispārīgu Jūsu interneta izmantošanu, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatne ir maza datne, kas glabājas uz Jūsu datora cietā diska. Sīkdatņu izmantošana palīdz mums uzlabot mūsu Mājaslapu un sniegt labākus un personalizētākus pakalpojumus, ļaujot mums:

 • noteikt mūsu auditorijas lielumu un izmantošanas modeļus;
 • saglabāt informāciju par Jūsu vēlmēm, ļaujot mums pielāgot Mājaslapu atbilstoši Jūsu individuālajām interesēm; un
 • atpazīt Jūs, kad Jūs atgriežaties mūsu Mājaslapā.

Jūs varat atteikties pieņemt sīkdatnes, ieslēdzot atbilstošu uzstādījumu Jūsu pārlūkprogrammā. Tomēr, ja Jūs izvēlaties šo uzstādījumu, Jūs varat nepiekļūt atsevišķām Mājaslapās daļām. Ja vien Jūs neesat pielāgojis Jūsu pārlūkprogrammas uzstādījumu tā, ka tā atsakās no sīkdatnēm, Jūsu sistēma turpinās pieņemt sīkdatnes, kad Jūs ar savu pārlūkprogrammu novirzāt uz mūsu Mājaslapu. Lūgums vairāk informācijai skatīt Sīkdatņu politiku.

Tīmekļa bāksingāli (Web Beacons). Mājaslapa var saturēt elektroniskus attēlus, zināmus kā tīmekļa bāksingāli (arī saukti par viena pikseļa gif datnēm). Tīmekļa bāksignāli ļauj Sabiedrībai ievākt noteiktu informāciju attiecībā uz Mājaslapas lietotājiem, tajā skaitā, piemēram, lietotāju skaitu, kas piekļūst katrai lapai, datplūsmu, logus un citus saziņas datus, informāciju attiecību uz resursu piekļuvi, un informāciju par lietotāju datoru un interneta pieslēgumu (tajā skaitā, IP adreses, operētājsistēmām un pārlūkprogrammas veidiem). Tīmekļa bāksignāli netiek izmantoti, lai piekļūtu Jūsu personīgajai informācijai Mājaslapā, un tiek izmantoti tikai, lai apkopotu statistiku attiecībā uz Mājaslapas izmantošanu un pārbaudītu sistēmas un servera integritāti.

Informācijas izmantošana

Mēs izmantojam informāciju, ko par Jums ievācam vai ko Jūs mums sniedzat, tajā skaitā jebkādu personīgu informāciju, sekojošiem mērķiem:

 • lai pasniegtu mūsu Mājaslapu un tās saturu piemērotā un efektīvā veidā Jums un Jūsu datoram;
 • lai sniegtu Jums informāciju, ko esat pieprasījis no mums;
 • lai informētu Jūs par mūsu jaunajiem pakalpojumiem vai produktiem, vai izmaiņas tajos, tajā skaitā tiešo mārketingu, ja Jūs piekritīsiet saņemt šādu informāciju, sniedzot mums Jūsu datus;
 • lai apkopotu lietotāju statistiku;
 • lai nodrošinātu drošību un uzlabojumus mūsu Mājaslapai.

Jūsu informācijas nodošana

Mēs varam nodot sekojošām trešajām personām personīgo informāciju, ko esam saņēmuši ar šīs Mājaslapas starpniecību:

 • citiem uzņēmumiem Interogo Holding AG;
 • apakšuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs nolīgstam, lai sekmētu mūsu uzņēmējdarbību un ar kuriem mēs esam noslēguši vienošanās par datu aizsardzību.

Tāpat mēs varam nodot Jūsu personu datus trešajām personām, lai:

 • ievērotu jebkādu tiesas lēmumu vai citu tiesisku pienākumu;
 • īstenotu un piemērotu mūsu Lietošanas noteikumus un citus līgumus; un
 • aizsargātu Sabiedrības un ar to saistīto personu tiesības, īpašumu vai drošību. Tas ietver informācijas apmaiņu aizsardzībai pret krāpšanu un kredītriska samazināšanai.

Diemžēl informācijas pārraide ar interneta starpniecību nekad nav 100% droša. Lai arī mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju, mēs nevaram garantēt Jūsu personīgās informācijas, kas tiek pārraidīta uz mūsu Mājaslapu, drošību. Jebkura personīgās informācijas nodošana ir Jūsu pašu risks.

Jums ir sekojošas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi:

 • iespēja iegūt no Sabiedrības (pēc attiecīga pieprasījuma un bez maksas) apstiprinājumu, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī detaļas par to apstrādi. Šāds pieprasījums bez maksas var tikt izdarīts tikai vienu reizi gadā;
 • tiesības labot, atjaunināt, bloķēt vai padarīt anonīmus datus, kas tika apstrādāti pretēji likuma prasībām, it īpaši datus, kas ir nepilnīgi vai neprecīzi;
 • tiesības iebilst (likumīgu iemeslu dēļ sakarā ar Jūsu personīgajiem apstākļiem) Jūsu personas datu apstrādei;
 • tiesības iebilst (bez maksas un bez jebkāda pamatojuma) Jūsu personas apstrādei tiešā mārketinga mērķiem vai datu nodošanai šādam mērķim;
 • tiesības apstrīdēt jebkādus lēmumus, kas pieņemti tikai uz automātisku datu apstrādes pamata un kas Jums radīja juridiskas sekas.

Lai īstenotu šīs tiesības, Jūs varat iesniegt pieteikumu, kam ir jābūt parakstītam un datētam, uz sekojošu adresi: info.latvia@vastint.eu.

Uzglabāšanas ilgums

Mēs uzglabāsim datus tik ilgu laika periodu, kas nepieciešams mērķiem, kas uzskaitīti zem “Informācijas izmantošana”, bet ne ilgāk kā 5 gadus. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami minētajiem mērķiem, tie tiks (i) iznīcināti, (ii) nodoti citam pārzinim saskaņā ar Lietošanas noteikumiem, ievērojot nosacījumu, ka dati tiks apstrādāti atbilstoši sākotnēji piekristajiem ietvariem un līdzīgā darbības jomā vai (iii) pārveidoti anonīmos datos un uzglabāti tikai statistikas vai vēsturiskās un zinātniskās izpētes nolūkiem.

Izmaiņas mūsu Privātuma politikā

Tā ir mūsu nostādne jebkuras izmaiņas mūsu Privātuma politikā publicēt šajā lapā. Datums, kad mūsu Privātuma politika tika pēdējo reizi pārskatīta, ir identificēta šīs lapas augšā. Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā Privātuma politikā, it īpaši attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, pirms šīs izmaiņas stājās spēkā mēs lūgsim Jums atjaunot Jūsu piekrišanu Lietošanas noteikumiem.

Sūdzības par privātumu

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu, kurus mēs apstrādājam, privātumu vai Jums ir ar privātumu saistīta sūdzība, lūgums sūtīt mums e-pastu uz info.latvia@vastint.eu. Mēs ar Jums sazināsimies četrpadsmit (14) dienu laikā, lai apstiprinātu e-pasta saņemšanu. Pēc Jūsu e-pasta saņemšanas, mēs izmeklēsim Jūsu jautājumu vai sūdzību un centīsimies sniegt Jums mūsu atbildi saprātīgā laikā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā pēc Jūsu e-pasta nosūtīšanas mums. Kontaktinformācija.

Lai uzdotu jautājumus vai komentētu par mūsu Privātuma politiku un mūsu privātuma metodēm, lūgums sazināties ar mums caur info.latvia@vastint.eu.

Sīkdatņu politika

Šajā mājaslapā www.businessgarden.lv (“Mājaslapa”) Vastint Latvia SIA, sabiedrība, kas ir reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrēta Komercreģistrā ar Nr. 40003647511, ar juridisko adresi Rīgā, Zaļā iela 1, LV-1010, Latvija, var izlikt sīkdatnes un/vai tīmekļa bāksignālus. Šī Sīkdatņu politika izskaidro, kas ir sīkdatnes un tīmekļa bāksignāli, kad tie var tikt izvietoti un kā Jūs varat iebilst sīkdatņu un/vai tīmekļa bāksignālu izvietošanai.

Sīkdatne (cookie) ir maza teksta datne, kas tiek uzglabāta uz Jūsu datora vai ierīces, ar ko tiek pārlūkotas Mājaslapas (turpmāk visi kopā: “dators”). Tādēļ, ka sīkdatne tiek uzglabāta uz Jūsu datora, Mājaslapa var atpazīt Jūsu datoru. Sīkdatne nevar palaist programmas vai izplatīt vīrusus.

Tīmekļa bāksignāli (web beacons) ir elektroniski attēli, arī saukti kā viena pikseļa gif datnes. Tīmekļa bāksignāli ļauj Sabiedrībai vākt noteiktu informāciju attiecībā uz Mājaslapas lietotājiem, tajā skaitā, piemēram, lietotāju skaitu, kas piekļūst katrai lapai, datplūsmu, logus un citus saziņas datus, informāciju attiecībā uz resursu piekļuvi, un informāciju par lietotāju datoru un interneta pieslēgumu (tajā skaitā, IP adreses, operētājsistēmām un pārlūkprogrammas veidiem).

Ciktāl mēs apkopojam personu datus, izmantojot sīkdatnes un/vai tīmekļa bāksignālus, mēs apstrādājam šos personu datus saskaņā ar Privātuma politiku.

Sīkdatnes mūsu Mājaslapā

Funkcionālās (svarīgās) sīkdatnes

Mēs izmantojam funkcionālās sīkdatnes, lai nodrošinātu mājaslapu pārlūkošanu. Šīs sīkdatnes ļauj mums:

 • saglabāt informāciju par Jūsu vēlmēm, ļaujot mums pielāgot Mājaslapu atbilstoši Jūsu individuālajām interesēm; un
 • atpazīt Jūs, kad Jūs atgriežaties mūsu Mājaslapā.

Mēs izmantosim funkcionālās sīkdatnes kā aprakstīts zemāk esošajā tabulā.

Funkcionālās sīkdatnes

Nosaukums Funkcija Fiksētā informācija Kas piekļūst Beidzas
_icl_current_language Saglabā lietotāja izvēlēto valodu Mājaslapa Izvēlētās valodas kods (piem., LV) Mājaslapa Pēc 30 dienām

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes fiksē, kā apmeklētāji izmanto Mājaslapas. Šī informācija var tikt izmantota, lai analizētu mūsu Mājaslapu izmantošanu un veidotu statistiku. Mēs varam ievākt statistisku informāciju par mūsu Mājaslapas lietotāju ierīcēm, pārlūkošanas darbībām un modeļiem. Šāda informācija var ietvert:

 • datplūsmu, logus un citus saziņas datus;
 • informāciju attiecību uz resursiem, kuriem Jūs piekļūstat; un
 • informāciju par Jūsu datoru un interneta pieslēgumu (tajā skaitā, IP adreses (pēdējie objekti ir slēpti), operētājsistēmām un pārlūkprogrammas veidiem.

Mēs izmantosim analītiskās sīkdatnes kā aprakstīts zemāk esošajā tabulā.

Analītiskās sīkdatnes

Nosaukums Funkcija Beidzas
_ga Atšķir lietotājus 2 gadi
_gat Ierobežo pieprasījumu apjomu 10 minūtes

Sīkdatņu noraidīšana un dzēšana

Apmeklējot un izmantojot Mājaslapu, Jūs piekrītat šai Sīkdatņu politikai. Jūs tiekat informēts par sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu pirms sīkdatņu un/vai tīmekļa bāksignālu ievietošanas.

Izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, kas ļauj izmantot sīkdatnes, Jūs piekritāt sīkdatņu un līdzīgu ierīču izmantošanu Mājaslapā. Ja Jūs izvēlēsieties atteikties no mūsu sīkdatnēm un/vai tīmekļa bāksignāliem, mēs neizvietosim analītiskās sīkdatnes vai citas sīkdatnes, kas nav obligāti nepieciešamas. Lūdzam ņemt vērā, ka šādā gadījumā mūsu Mājaslapa var nefunkcionēt korekti.

Jūs varat iestatīt Jūsu pārlūkprogrammu tādā veidā, ka sīkdatnes netiek uzglabātas, ka Jūs varat apstiprināt vai noraidīt katru sīkdatni vai ka visas sīkdatnes tiek izdzēstas, kad Jūs aizverat Jūsu pārlūkprogrammu. Noderīga informācija par sīkdatņu un tīmekļa bāksignālu pārvaldīšanu ir pieejama arī informatīvajā mājaslapā: http://www.allaboutcookies.org.

Lūgums ņemt vērā, ka ja Jūs atsakāties un/vai dzēšat sīkdatnes, izmainot Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, tas ietekmēs arī svarīgās sīkdatnes. Tas var ierobežot iespēju izmantot Mājaslapu vai tās daļas.

Ja Jums ir jautājumi par mūsu Sīkdatņu politiku, lūgums sazināties ar mums: info.latvia@vastint.eu.

Jaunumi