Izvēlieties atrašanās vietu:

Telpu noma:

photo
Reinis Lauskis
Iznomāšanas projektu vadītājs
+371 2832 4165
reinis.lauskis@cbre.lv

Attīstītājs:

photo Vastint Latvia SIA
Zaļā iela 1, Rīga, LV-1010
info.latvia@vastint.eu
www.vastint.eu

LV

RU

EN

 

Vastint Latvia SIA pabeidz ārējo tīklu un ceļu izbūves darbus Mārupes projektā

17.11.2015.

2015. gada septembrī ekspluatācijā nodoti ārējie tīkli un izbūvētie iekšējie ceļi projekta teritorijā, tā noslēdzot sagatavošanas darbus biroju ēku kompleksa Business Garden Rīga būvniecībai. Viena gada laikā ir sakopta, labiekārtota un turpmākajiem celtniecības darbiem sagatavota visa apbūves teritorija. Veicot ārējo tīklu izbūves darbus, teritorijā ir ieguldīti 6.5km cauruļvadu (ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietus kanalizācija, gāzesvads, drenāžas sistēma). Kopumā ir labiekārtoti 16.000m2, no kuriem lielākā daļa ir noasfaltēti jauni ceļi un nobruģēti gājēju un riteņbraucēju celiņi. Kā arī iztīrīti un rekonstruēti meliorācijas grāvji.

Jaunumi
icoright

Pārstāvis

Reinis Lauskis
Iznomāšanas projektu vadītājs
+371 2832 4165
reinis.lauskis@cbre.lv