logo

Telpu noma:

Līga Daniļeviča
Mārketinga vadītāja
T: +371 6601 6608
liga.danilevica@vastint.eu

Attīstītājs:

photo Vastint Latvia SIA
Zaļā iela 1, Rīga, LV-1010
info.latvia@vastint.eu
www.vastint.eu